New Year Greeting

We wish you and your beloved ones the very best for the New Year 2009! In business, we wish you wisdom, ease of mind and persistence.

Since it promises to become a turbulent year. For those who want to see it, turbulence does not just pose threats. It offers opportunities at the same time. The opportunity to do things differently. Doing SAP consultancy differently, that’s what we have always been doing. That is were we originate from. The New Year for us thus is a stimulus to promote and practice our SAP value propositions and services with even greater enthusiasm. In your practice as well? We are eagerly looking forward to deepen the relationship and to intensify the cooperation in 2009! 

Our digital New Year greeting saves us money for printing and mailing. With this money, we support the important initiative of the Minsk-based High Tech Park to supply primary and secondary schools on the Belarusian countryside with computers.
On the relatively poor countryside in Belarus, the majority of these schools has limited budgetary means and is therefore not able to buy modern educational facilities like computers. Computers are necessary to get pupils acquainted with contemporary ICT standards and thus to prepare the younger generations for an ICT-dominated world.
Ozone Consulting, our Belarusian subsidiary, has been an official member of High Tech Park since July 2007. Hence, the Ozone corporation is the first and up till now only Dutch participant in this prestigious project. High Tech Park is a developmental project that is stimulated by the local authorities to prepare Belarus as thé IT Outsourcing destination in Eastern Europe. We are genuinely proud to be part of this development.
www.park.by/en/

The Ozone Team: Denis Anishchenko, Vladimir Bondarzhevsky, Alexey Dolbik, Vladislav Drobnitsa, Alexander Goebecke, Marco de Haas, Dmitry Iliukevich, Victor Kaleychik, Sergey Kasiachenka, Valeriya Kaygorodova, Elena Krivitskaya, Anna Kuzmitch, Alex Ladage, Anton Patsyk, Anastasiya Pavlovskaya, Sergey Pustynnik, Valery Ryabinin, Anatol Sevemov, Sergey Turskiy, Andrew Vasiliev, Andrei Zhakhavets, Oleg Zilin.

In Dutch

Wij wensen u en uw naasten het allerbeste voor het Nieuwe Jaar 2009! Zakelijk wensen wij u wijsheid, rust en doorzettingsvermogen. Het belooft immers een turbulent jaar te worden. Voor wie het wil zien herbergt turbulentie niet uitsluitend bedreigingen. Het biedt ook kansen, namelijk om dingen anders te doen. SAP consultancy anders doen, dat deden wij altijd al. Daar ligt namelijk onze oorsprong. Wij zien in het Nieuwe Jaar daarom vooral een aanleiding om onze SAP waardeproposities en diensten met nog meer enthousiasme aan de man en in de praktijk te brengen. Ook in uw praktijk? Wij zien verwachtingsvol uit naar verdieping van de relatie en intensivering van de samenwerking in 2009! 

Met het geld dat wij met deze digitale Nieuwjaarsgroet uitsparen aan drukwerk en porto, steunen wij het belangrijke initiatief van het in Minsk gesitueerde High Tech Park om lagere en middelbare scholen op het Wit-Russische platteland te voorzien van computers.
Op het relatief arme platteland van Wit-Rusland is het merendeel van dit soort scholen budgettair beperkt en dus onvoldoende in staat om moderne onderwijsfaciliteiten zoals computers aan te schaffen. Computers zijn uiteraard nodig om leerlingen in aanraking te brengen met eigentijdse ICT vormen en om zodoende de jongere generaties voor te bereiden op een door ICT toepassingen gedomineerde wereld.
Ozone Consulting, ons Wit-Russische dochterbedrijf, is sinds juli 2007 officieel deelnemer van het High Tech Park. Als zodanig is Ozone is de eerste en vooralsnog enige Nederlandse deelnemer aan dit prestigieuze project. Het High Tech Park is een door de lokale overheid gestimuleerd ontwikkelingsproject om Wit-Rusland klaar te stomen als dé IT Outsourcing bestemming in Oost-Europa. Het vervult ons met oprechte trots onderdeel te mogen zijn van deze ontwikkeling.

www.park.by/en/

Het Ozone Team: Denis Anishchenko, Vladimir Bondarzhevsky, Alexey Dolbik, Vladislav Drobnitsa, Alexander Goebecke, Marco de Haas, Dmitry Iliukevich, Victor Kaleychik, Sergey Kasiachenka, Valeriya Kaygorodova, Elena Krivitskaya, Anna Kuzmitch, Alex Ladage, Anton Patsyk, Anastasiya Pavlovskaya, Sergey Pustynnik, Valery Ryabinin, Anatol Sevemov, Sergey Turskiy, Andrew Vasiliev, Andrei Zhakhavets, Oleg Zilin.